Sydämen tukos

Ota online-testi (tentti) "sydämen rytmihäiriöistä".

Sydämen esto on herätepulssin johtumisen rikkominen atriajohtosysteemin kautta - hidastuminen (lopettaminen) sinoatriaalisesta solmusta vasempaan atriumiin (Bachmannin nippu).

Eteisvammoja on kolme astetta:

 1. herätepulssin hidastuminen.
 2. estetään herätepulssin johtuminen vasempaan atriumiin (jaksoittain syntyvä);
 3. herätepulssin johtumisen täydellinen lakkaaminen on molempien atrioiden aktivoinnin irrottaminen (eteisd dissosiaatio).

Eturauhasen eston syyt:

 • sydänsairauksien orgaaninen eteisvaurio;
 • myrkyllisyys digitalisvalmisteiden kanssa, kinidiini, beeta-adrenobolokeraattorin yliannostus, kalsiumantagonistit ja niin edelleen.

EKG-merkit eteisvammojen estosta:

 • I-aste:
  • P-aallon leveyden lisääntyminen (yli 0,11 s) kussakin sydänkierrossa raajojen johtimissa;
  • P-aallon jakaminen (hammastus) (ei-pysyvä ominaisuus).

 • II-aste:
  • P-aallon leveyden ja halkaisun asteittainen lisääntyminen raajojen johtimissa;
  • P-aallon vasemman eteisvaiheen katoaminenV1.

 • Luokka III on harvinaista.

Eteisvammojen hoito on blokaatiota aiheuttavan taustalla olevan sairauden hoito.

Ota online-testi (tentti) "sydämen rytmihäiriöistä".

Ekg: n eteisvajaus

(P aalto laajennettu, epämuodostunut - jaettu)

(P-aalto kaksisuuntainen)

Vertaa datataulukkoa. 5 potilaan EKG: n kanssa (taulukko 1). P-aallon normaalin keston ja muodon mukaan tällainen esto on suljettu pois.

Atrioventrikulaarinen lohko. Mikäli pulssin johtavuus on loukattu solmun kautta, PQ-aikaväli pidentyy tai lyhenee. Atrioventrikulaarinen lohko sijaitsee hidastuu tai pysähtyy kokonaan pulssin johtaminen atrioventrikulaarisen risteyksen kautta. Koska pulssin johtuminen atrioventrikulaarista yhteyttä pitkin heijastuu aikaväli PQ, määritä sen kesto kaikissa standardijohdon komplekseissa II, tiedot (sekunteina) syötetään taulukkoon. 1 ja vertaa niitä oireisiin heikentyneeseen atrioventrikulaariseen johtavuuteen, jotka on lueteltu taulukossa. 6.

Atrioventrikulaarisen johtavuuden merkkejä

oikea sinus-rytmi säilyy,

P-Q-välin keston nousu> 0,20 sek (> 0,22 sekuntia bradykardialle,> 0,18 sekuntia takykardialle)

Luokan II a / v esto Mobitz-tyyppi 1

(Samoilovin - Wenckebachin aikakauslehtien kanssa):

sinus pysyy, mutta useimmissa tapauksissa rytmi on epänormaali

asteittain, yhdestä kompleksista toiseen välin P - Q keston pidentäminen, joka keskeytyy kammion monimutkaisen QRST: n katoamisella (pitäen samalla P-aallon EKG: ssä).

Mobitz-tyypin 2 / v-eston II aste:

sinus pysyy, mutta useimmissa tapauksissa rytmi on epänormaali

ajoittaiset sähköiset impulssit atriasta kammioihin estetään säännöllisesti kokonaan (ei ole QRST-kompleksia P-aallon jälkeen). Säännöllinen (tyypin 3: 2; 4: 3; 5: 4; 6: 5 jne.) Tai QRST: n monimutkaisen menetys (säilyttäen P-aallon).

P - Q väli ilman asteittaista pidentymistä (normaali tai laajennettu)

Luokan III a / v esto

eteis-ja kammion rytmien täydellinen erottaminen

P - P - ja R - R - välit ovat vakioita, mutta R - R on pidempi kuin P - P.

laskin

Palvelun maksuttomia kustannuksia

 1. Täytä hakemus. Asiantuntijat laskevat työn kustannukset
 2. Kustannusten laskeminen tulee postille ja tekstiviesteille

Hakemuksesi numero

Tällä hetkellä postitse lähetetään automaattinen vahvistusviesti, jossa on tietoja sovelluksesta.

Sydämen tukos

Asettamme tämän jakson tähän lukuun, joka perustuu siihen, että interatrialiset johtumishäiriöt ovat yksi eteisen rytmihäiriön oireista.

On eteislohko I astetta; Vaiheen II tyypit I ja II, vaihe III (eteisd dissosiaatio).

I asteen eteisrajoitusta leimaa P-aallon laajeneminen (L = 0,12 s) ja / tai sen halkaisu (P-P '> 0,035 s) edellyttäen, että eteiskokot pysyvät normaaleina (kuva 151). P. Wu et ai. (1975) havaitsi tämän eston muodon, kun yksi P-aalto, jonka kesto oli 0,22 s, jaettiin kahteen faasiin, erotettuna välillä 0,165 s. Joskus eteislohkon I aste on luonteeltaan ajoittainen: a) kapean ja laajennetun P-aallon oikea vaihtelu; b) kaksi normaalia P-hammasta, jota seuraa yksi leveä P; c) P: n kahden normaalin - kahden leveän hampaan takana. Sinusyklin pituus (P - P) ei muutu. Joissakin potilailla P sinus-aalto laajenee eteis-ekstrasystolin jälkeen. Useimpien tutkijoiden mukaan interatriaalisen johtavuuden rikkominen liittyy erikoistuneen Bachmann-säteen vaurioitumiseen - "epätäydelliseen Bachmannin säteen estoon". Erityisesti A. Waldo et ai. (1979) osoitti, että kun Bachmannin säde on vaurioitunut lähellä interatrialista väliseinää, sinus P-aallot alkavat muistuttaa P-mitraalia. M. Legato et ai. (1974) uskoo, että eteisjohtokyvyn hidastuminen on pikemminkin riippuvainen rikkomisista supistuvien eteisten kuitujen tasolla.

I-tyypin II-asteen interneettinen esto ilmenee Wenckebachin jaksollisesti: EKG: llä P-aallon halkaisu kasvaa kunkin kompleksin kanssa ja päättyy tämän hampaiden toisen vasemman eteisen komponentin häviöön [Kushakovsky MS, 1973; Zipes D., Joseph R., 1973].

Eteisluokan II eteislohko II tunnistetaan P-aallon vasemman eteisvaiheen äkillisestä katoamisesta, joka näkyy paremmin Vi-johdossa (sinus taajuus ei muutu).

Eteisluokan III eteisvartio (täydellinen) tai eteisdepossio, ilmeisesti tunnusti N. Heringin (1900) ensimmäistä kertaa kuolevassa eläimen sydämessä. Vuonna 1920 P. Schrumpf esitti elektrokardiografisen kuvauksen tästä ilmiöstä potilaalla, jolla oli digitalisointia. Eteisen dissosiaation aikana esiintyy yksittäisen atriaan oikean ja vasemman eteisen tai osan sydänlihaksen eristystä. EKG: lle tallennetaan kaksi (joskus useita) itsenäisiä eteisrytmiä. Yksi näistä rytmeistä - tärkein, usein sinus, ohjaa koko sydämen viritystä. Toinen rytmi, ylimääräinen tai itsenäinen, ei vaikuta AV-solmuun ja kammioon. Lisähampaat P ', yleensä alhainen amplitudi, karheat, eivät aina näy säännöllisesti. P: n sinushampaat saattavat olla sattumaa P: n hampaiden kanssa, mutta P: n jättimäiset hampaat muodostuvat, mutta P: n todellisia nieluhampaita ei muodostu. Niinpä eteisd dissosiaatio eroaa ulkoisesti samankaltaisesta eteisparasolista puuttuvien hampaiden P puuttumisen ja itsenäisten impulssien kyvyttömyyden tunkeutua AV-solmuun ja kammioihin. Niiden täydellinen eristys osoittaa absoluuttisen ja stabiilin sisäänpääsyn ja poistumisen eston myokardiumin autonomisen vyöhykkeen koko kehällä.

Eteisen dissosiaation monimutkaisia ​​muotoja edustavat irralliset (dissimiloituvat) eteisradit.

Seuraavassa on luokiteltu paikallinen periaate perustuu eteisd dissosiaatioon [Kushakovsky, MS, 1973, 1984].

Eturauhasen hajoamisen luokitus 1. ryhmä - tärkein sinus-rytmi

Oikea atrium Vasen atrium tai sen osa (ylimääräinen rytmi)

1. Sinus-rytmi

2. ryhmä - tärkein rytmin oikea eteis

Oikea atrium (ektooppinen) Vasen atrium tai sen osa (ylimääräinen rytmi) Hidas rytmi (P ')

1-3. Paroxysmal tachycardia, fibrillointi tai flutter 4-5. fibrillaatio

Hidas rytmi (P ') Tachykardia Fibrillation Flutter Stop (halvaus)

Takykardia tai hilseily

Ryhmä 3 - vasemman eteisen päärytmi

Oikea atrium (ylimääräinen rytmi)

1. Harvoin suhteellisen säännöllinen rytmi

2-3. Takykardia tai flutter 4. Pysäytä vasen atrium (päärytmi)

Fibrilloituminen takykardia, fibrillointi

4. ryhmä - erotetut (dissimiloituvat) eteiset rytmit:

a) oikean aatriumin ylemmän osan + oikeanpuoleisen alemman eteisrytmin pysäyttäminen taajuudella 49 per 1 min + CA-solmun automatismin väheneminen + CA-salpauksen Wenkkachin periodinen + AV-solmujakso periodi [Csapo G. et ai., 1978];

b) pysäytetään oikea atrium SA-solmun ja anterolateraalisen seinän + + epäsäännöllisen eteisaktiivisuuden ympärillä, jonka taajuus on 50 per 1 min sepelvaltimon fibrilloitumisen alueella (flutter), jonka taajuus on 450 minuuttia 1 minuutin aikana eteisvuoressa, vasemman atriumin fibrillointi + täydellinen AV-lohko. EKG - Frederickin oireyhtymässä [Suarez L. et ai., 1980]; c) sinisen kaltainen rytmi 5 mm: n vyöhykkeellä SA-solmun ympärillä + flutter (fibrillaatio) oikeassa atriumissa - fibrillointi vasemmassa atriumissa - CA-solmun automatismin väheneminen. EKG - eteisvartio [Gomes J. et ai., 1981].

M. Akhtar et ai. (1988) havaitsi potilaassa täydellisen johtokyvyn katkeamisen oikean atriumin alemman ja ylemmän osan välillä (kun käytettiin eteisväylää). Viime aikoina onnistuimme rekisteröimään monimutkaisia ​​fragmentoituneita eteisrytmejä kahdella potilaalla sen jälkeen, kun rytmyleeniä annettiin niille [Kushakovsky, MS, Trishkin, Yu. N., 1990]. Hajautettujen eteisrytmien diagnoosi on mahdollista vain, jos rekisteröidään useita eteis-EG-proteiineja.

Eteis dissosiaatio on harvinainen rytmihäiriö. Tämä on pääasiassa ennenaikainen sydämen rytmi potilailla, joilla on kongestiivinen verenkiertohäiriö tai vaikea hengitysvajaus. Toisinaan se havaittiin akuutissa sydäninfarktissa, eteisinfarktissa, alkoholin sydämen vaurioissa, reumaattisessa sydänlihaksessa, digitaalisessa myrkytyksessä, siirretyssä sydämessä [Bhandari A., 1988]. Totta, lapsilla tämä rytmihäiriö voi olla hyvänlaatuinen [Ramos A. et ai., 1983]. On välttämätöntä muistaa epätavallinen eteisdemokraatio, kun EKG: ssä on kirjattuja härkiä, jotka liittyvät rintalihasten rytmiseen aktiivisuuteen ja useammin - kalvoon.

Ekg: n eteisvajaus

Eteis-salpaus voidaan luokitella seuraavasti:
A. Sipoatriaalinen esto:
- tavallinen;
- ilman intranodaalista estoa (lyhyt aikaväli P - R).

B. Sydämen tukos:
- osittainen: P> 0,12 s (lohkon I aste);
- täydellinen esto (III aste): se voi tapahtua, kun:
- eteisd dissosiaatio;
- vasen atriumin käänteinen aktivoituminen (P> 0,12 ja P ± johtimissa II, III ja aVF).

B. Sisäisen eteisrajoituksen.
D. Äkillinen tai ajoittainen esiintyminen osittaisen tai täydellisen sisäisen eteisrajoituksen tai muiden muutosten välillä P-aallossa (terävä P-aalto) ovat esimerkkejä eteisvammauksesta.

Jäljempänä on lueteltu diagnoosikriteereitä täydelliseen eteisalustaan, jossa vasen atrium on aktivoitu uudelleen.
a. Pinta-EKG:
- Р ± in II, III, aVF [johdossa II voi olla vain (+) P-aallon kaksivaiheisessa päätyosassa];
- P> 120 ms;
- suuri kulma (yleensä> 90 ° P-aallon kahden taipuman välillä);

b. Ortogonaalinen EKG:
- R ± lyijyssä Y negatiivisen vaiheen kestolla> 40 ms;

vuonna. VCG:
- yli 40 ms X- tai Z-akselilla; tarkka mittaus on mahdotonta;
- silmukan kesto P> 110 ms: tarkka mittaus on mahdotonta;
- suuri kulma etu- ja oikeassa sagittisessa tasossa, syvennys ja hidastus silmukan P lopullisessa osassa;

Ruokatorven EKG:
- VEO-piikki P ±, hidas liike;
- NEO-aalto P ±;

e. Intrakavitaarinen EKG:
- kraniokaudaalinen sekvenssi oikeassa atriumissa;
- vasemman atriumin kraniokaudaalinen sekvenssi (yhdessä ruokatorven EKG: n kanssa).

Tämäntyyppinen salpaus on erittäin spesifinen merkki vasemman atriumin lisääntymisestä ja se liittyy usein eteisvärytmykkeisiin, etenkin eteisväristyksessä.

Sydämen tukos

Tällöin pulssi on estetty toisessa ryhmässä. Diagnoosia ei voida tehdä tarkasti käyttäen vain pinta-EKG: tä.

Oikean atriumin lohko voidaan diagnosoida intrakavitaarisella EKG: llä, joka tallentaa RA: n ja HRA-IILA: n normaalin aikavälin kasvun. Äkilliset tai vuorottelevat muutokset P-aallon konfiguraatiossa, kuten vaikeasti tunnistettava huomautettu P-aalto, varsinkin jos siihen liittyy lievä lisäys P-aikavälillä - R, tai jopa pysyvän terävän P-aallon läsnäolo viittaavat eteisvartion rikkoutumiseen oikealla atriumilla. Joissakin tapauksissa, kun silmukkaa P pyöritetään myötäpäivään etulinjassa, sininen rytmi kohtaa oikean eteisen lohkon.

Oikean atriumin tasolla oleva lohko voi joskus selittää AV-lohkon I, astetta ja harvoin II astetta. Tähän mennessä AV-lohkon II asteeseen (tyyppi I) ja III-asteeseen liittyvät lemmikkieläinten tiedot voivat johtua eteisväylästä. P-aallon toisessa osassa havaittavat syvennykset viittaavat johtamishäiriöön vasemman atriumin sisällä.

Ekg: n eteisvajaus

Sydämen rytmihäiriö on eteisen dissosiaatio tai täydellinen eteisolohi. Sinusimpulssi saavuttaa vasemman atriumin Bachmann-nipun läpi, joka ulottuu etukäteen tapahtuvasta solmuyhteydestä.
Tässä nipussa on erityisiä sydänjohtojärjestelmän kuituja. Pulssin nopeus on 1,8 m / s. Viime aikoina on löydetty muita keinoja impulssin suorittamiseksi: alempi eteisjohto, joka ulottuu oikealta atriumilta vasemmalle, ja kaksi palkkia vasemmasta atriumista oikealle, kulkee pitkin vasenta atrioventrikulaarista rengasta. Sydämen eteisdosiaatio tapahtuu tapauksissa, joissa interatriaalinen nippu on estetty atrioventrikulaarisen risteyksen alku- ja loppuosassa. Sitten vasen atrium eristetään sinusimpulssista ja vasemmassa atriumissa muodostunut ektooppinen impulssi ei pääse kammioihin. Jos Bachmann-palkissa esiintyy impulsseja (generaattorikeskus), aktivoituu vain vasen atrium ja esiintyy eteisd dissosiaatio.

EKG: ssä eteisd dissosiaation aikana tallennetaan kaksi itsenäistä eteisrytmiä. Oikea atrium herättää sinoatriaalisen solmun, vasemman eteiskeskuksen ektooppinen vasemmassa atriumissa.

Tällöin esiintyy outoja P-muotoisia hampaita, jotka eivät tarkoita yhteenkuuluvia eteishampaita, koska eteisimpulsseja ei esiinny. Ektooppinen eteisrytmi on myös riippumaton päämatriumrytmistä. Eteisen dissosiaation aikana ektooppinen impulssi ei koskaan kulje kammioihin. Eturauhasen dissosiaatiota voi aiheuttaa erilaiset sairaudet: sydämen tai keuhkojen vajaatoiminnan terminaaliset tilat, idiopaattiset kardiomyopatiat, alkoholimyrkytys.
Eteisen dissosiaatiota tulisi erottaa eteisparasoolista.

Atrioventrikulaarinen lohko

Atrioventrikulaarisen johtumisen häiriöissä herätyksen siirtyminen sinus-kammioihin tai ektooppiseen eteisimpulssiin hidastuu tai pysähtyy. Esto voi olla ohimenevä (ohimenevä) tai pysyvä, epätäydellinen tai täydellinen.

Osittaista atrioventrikulaarista lohkoa I -luokkaa karakterisoi vain atrioventrikulaarisen johtavuuden hidastuminen. Mitään impulsseja ei havaita. Siksi se voidaan määrittää vain EKG: llä ja lopulta kirjoittaa: atrioventrikulaarinen lohko I aste, hidastaa atrioventrikulaarista johtavuutta.

EKR: ssä, jossa on atrioventrikulaarinen lohko I, kaikki sinusimpulssit johdetaan kammioihin, mutta väli P - Q on kaikkialla pitempi kuin 0,2 s. Jos kyseessä on jyrkkä pidennys tai kun se yhdistetään takykardiaan EKG: ssä, voidaan havaita P-aallon yhdistyminen edelliseen T-aaltoon, mikä on joskus virheellinen atrioventrikulaarisen risteyksen rytmillä.

Täydelliseen atropoventrikulaariseen lohkoon II, jonka ajanjaksot ovat Samoilov-Wenckebach (tyyppi I), on tunnusomaista atrioventrikulaarisen johtavuuden asteittainen hidastuminen, joka huipentuu yksittäisen impulssin estämiseen. Samalla EKG: n P-Q-intervalli pidentyy asteittain kiertoon, kunnes QRS-T-kompleksi putoaa, minkä sijaan tapahtuu pitkä tauko. Seuraava impulssi tauon jälkeen suoritetaan normaalisti, ja sitten impulssijohdon inhibitio kasvaa jälleen, kunnes EKG: n kammiokompleksi häviää seuraavaan. Kun kuvataan EKG: tä, on tarpeen huomata eteisimpulssien lukumäärän suhde kammioihin (4: 3, 5: 4 jne.).

Milloin on välttämätöntä hoitaa eteisvammojen estoa?

Sisäinen eteisolohko on patologia, jolle on tunnusomaista heikentynyt impulssiliikenne atriaan. Tämä tauti liittyy orgaanisiin muutoksiin sydänlihassa. Jos hoitoa ei jätetä, seuraukset voivat olla vakavia ihmisten terveydelle ja elämälle.

Mikä on vaara

Kukin tukostyyppi muodostaa tietyn terveysvaaran. Vähitellen sairaus voi aiheuttaa:

 1. Kardiogeeninen sokki. Sen todennäköisyys kasvaa, jos henkilöllä on sydäninfarkti.
 2. Bradykardia. Tämä on yleinen komplikaatio, johon liittyy sykkeen lasku.
 3. Aivojen hapen nälkä. Jos potilas on vanhassa iässä, riittämättömän verenkierron vaikutus erilaisten dementioiden kehittymiseen.
 4. Rytmihäiriö. Samaan aikaan sydän sopii eri taajuuksilla, mikä voi aiheuttaa erilaisia ​​vaivoja.
 5. Muiden elinten patologiat. Kroonisen eston tapauksessa koko keho kärsii hapen riittämättömyydestä.
 6. Kuolema. Akuuttien hyökkäysten tapauksessa on tärkeää oppia antamaan potilaalle ensiapua.

Miksi

Kun kehon kuormitus kasvaa ja aivoissa esiintyvät dystrofiset muutokset alkavat, kehittyvät intraatriaaliset estot. Patologista prosessia vaikuttavat:

 1. Sydänvirheet. Viittaa synnynnäiseen ja hankittuun.
 2. Eteiskudoksen arpeutuminen.
 3. Tulehdusprosessi sydänlihassa.
 4. Sydän iskeemiset häiriöt.
 5. Glukosidien ja muiden lääkkeiden virheellinen käyttö.

Blockadeja ei pidetä itsenäisenä sairautena. Ne syntyvät eri patologisten prosessien seurauksena, joissa verenkiertoa ei ole.

laji

Eteisrajoitukset jaetaan asteisiin:

 1. Ensimmäinen. Sisäinen eteislohko 1-aste on ehto, jossa pulssien kulkuprosessi jatkuu, mutta se etenee alhaisella nopeudella. Terveydenhuollossa ei ole rikkomuksia, joten diagnoosi tehdään useimmiten sattumalta, kun henkilö joutuu profylaktisen elektrokardiografian piiriin.
 2. Toinen. Tilanne pahenee ja impulssien johtuminen häiriintyy merkittävästi, mikä aiheuttaa sydämen toimintahäiriöitä.
 3. Kolmas. Tämän asteen diagnoosi on täydellinen. Taudille on tunnusomaista sähköisen signaalin kulun päättyminen. Jos ei ryhdytä toimenpiteisiin eikä hoideta, niin patologia johtaa vähitellen sydämen vajaatoimintaan, potilaan tilan huononemiseen ja kuolemaan.

Kuinka ilmeinen

Taudin oireet riippuvat siitä, missä määrin impulssiliike on heikentynyt. Sisäinen eteislohko 1-aste on lieviä oireita, koska sydän ei häiritse vikaa. Aluksi henkilö ei edes epäile ongelmaansa. Kun patologia menee toiseen vaiheeseen:

 • potilas alkaa pyöriä nopeasti;
 • hän on huimaus;
 • jatkuva heikkous;
 • usein tajunnan menetys.

Jos sinulla on näitä oireita, sinun täytyy käydä lääkärillä, koska vakava esto voi olla kohtalokas.

diagnosoinnissa

Jos ensimmäiset patologiset merkit tulevat näkyviin, sinun täytyy käydä lääkäriasemassa ja kuulla kardiologia. Lääkäri tutkii potilaan, kerää anamneesin, määrittää, millä edellytyksellä hän on tällä hetkellä, tarkista sairastuvuudet. Sinun täytyy myös kertoa, onko olemassa geneettistä alttiutta, koska useimmat taudit välittyvät vanhemmilta.

Haastattelun ja ulkoisen tarkastelun jälkeen on määrätty diagnostisia testejä, mukaan lukien:

 • EKG;
 • ekokardiografia;
 • Holterin päivittäinen seuranta.

Kun salpaus loukkaa supistusten epätäydellisestä johtumisesta johtuvaa supistusten rytmiä atriumissa. Päivittäisen havainnon vuoksi on mahdollista määrittää patologisen prosessin kehittymisen aste.

Selvitys määrittää, mikä aiheuttaa rikkomuksen.

EKG: n sisäinen eteis-salpa ilmenee R-aallon keston kasvuna.

Usein diagnoosin vahvistamiseksi on käytettävä elektrofysiologista tutkimusta, angiografiaa ja laboratoriokokeita. Koronarografia suoritetaan iskeemisten poikkeavuuksien havaitsemiseksi. Sen avulla voit arvioida sepelvaltimoiden tilaa ja selvittää, missä ja kuinka suppeasti ne ovat. Tutkimuksen aikana voidaan ennustaa tauti.

hoito

Blockadeja käsitellään eri tavoin. Vaihtoehto valitaan rikkomisen asteen mukaan. Sisäisen eteisrajoituksen hoito on taudin taustalla olevan syyn poistaminen.

Jos on ensimmäinen tutkinto, älä käytä erikoishoitoa. Joskus, jotta patologia hävisi kokonaan, on tarpeen peruuttaa lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa johtumishäiriöitä. Potilaan tilan paraneminen saavutetaan hoitamalla sydän- ja verisuonitauti.

Jos ongelma johtuu emättimen hermoston lisääntyneestä herätyksestä, voidaan saavuttaa hyvä tulos Atropinilla. Lääkettä annetaan injektiona ihon alle tai ota pillereitä.

Patologisen prosessin etenemisen lopettamiseksi suoritetaan hoito:

 1. Efedriini ja sen analogit.
 2. Inosiini, adenosiinitrifosfaatti, trimetatsidiini.

Vaikeissa tapauksissa lääkkeet eivät auta selviytymään ongelmasta, koska ne tukevat vain sydämen työtä.

Ennen hoidon aloittamista on välttämätöntä sulkea pois kaliumsuolat, rytmihäiriölääkkeet, sydänglukosidit ja muut voimakkaat lääkkeet.

Jos asystoliaisia ​​havaitaan sisäisen eteisvammojen eston aikana ja potilaan tila heikkenee merkittävästi, käytetään pysyvää tai tilapäistä stimulaatiota. Tässä tilanteessa istutetaan sydämentahdistin, joka tuottaa puuttuvat impulssit ja varmistaa normaalin sydänlihaksen supistumisen. Asenna tämä laite tarpeen seuraavissa tapauksissa:

 • sydämen vajaatoiminta;
 • aivojen verenkierron rikkominen;
 • jos on olemassa äkillinen sydänpysähdys;
 • vähentää leikkausten taajuutta 40 lyöntiä minuutissa.

Kun olet oireeton, voit luottaa hyvään lopputulokseen. Onnistuminen saavutetaan myös vakavissa tapauksissa terveellisen elinsiirron avulla.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Koska useimmiten salpauksen kehittyminen tapahtuu sydän- ja verisuonten patologisten prosessien vaikutuksesta, näiden tautien oikea-aikainen diagnosointi ja hoito on suoritettava.

Ihmisten, joiden lähisukulaiset kärsivät sydänsairauksista, tulee noudattaa tiettyjä suosituksia:

 1. Hallitse huolellisesti lääkkeiden annostusta kehon myrkytyksen välttämiseksi.
 2. Lopeta tupakointi ja alkoholi.
 3. Vältä istumatonta elämäntapaa.
 4. Syö oikein.

Sopivan ruokavalion noudattaminen voi merkittävästi vähentää patologian kehittymisen riskiä. On tärkeää poistaa kokonaan paistetut ja rasvaiset elintarvikkeet, säilykkeet. On hyödyllistä kävellä enemmän raikkaassa ilmassa. Jos on ollut sydänsairaus, sinun pitäisi säännöllisesti mennä kardiologiin ja tehdä sydänkäyrä.

Tätä neuvontaa kuuntelevat ihmiset, joiden rakkaansa kärsivät sydänkohtaukseen, sydänleikkaukseen, kärsivät iskeemisistä sairauksista.

On tärkeää mennä lääkärille ensimmäisissä epämiellyttävissä oireissa. Hän valitsee asianmukaiset keinot hyvän terveyden ylläpitämiseksi hyvässä kunnossa.

Ekg: n eteisvajaus

Eturetki (sisäinen eteis) salpaus on sähköisen impulssin johtumisen rikkoutuminen eteisjohtosysteemin kautta.

mekanismeja:

Bachmann-nipun hidastuminen tai lopettaminen (SA-solmusta LP: hen).

1 asteen esto - hidastuminen;

2 astetta - pulssin johtamisen keskeytyminen LP: lle;

Taso 3 (täydellinen esto) - molempien atrioiden toiminnan lopettaminen ja aktivoitumisen erottaminen (eteisd dissosiaatio)

syistä:

1. Orgaaninen eteisvaurio (akuutti MI, krooninen sepelvaltimotauti, myokardiitti, sydänlihaksen dystrofia, sydänvirheet jne.).

2. Myrkytys digitaalisella, kinidiinilla, β-estäjien yliannostuksella, kalsiumantagonisteilla.

EKG-merkit:

1 asteen esto:

 • 1) vakio (kussakin sydänsyklin aikana) P-aallon keston nousu raajoissa on yli 0,11 s;
 • 2) P: n hampaiden halkaiseminen tai hammastaminen (ei aina);

2 astetta estoa

 • 1) P-aallon keston ja halkaisun asteittainen kasvaminen raajojen johtimissa;
 • 2) P-aallon vasemman eteisen vaiheen katoaminen johtimessa VI.

Luokan 3 salpaus on harvinaista.

Sydänlohko

Jotta sydän saa veren jokaiseen kehon soluun, sen on sovittava oikeaan rytmiin ja taajuudella 55-60 - 80-90 lyöntiä minuutissa. Rytmin tulisi olla säännöllinen, yhtäjaksoisesti supistusten välillä, koska veren mukana kulkevan hapen puute jopa yli 30 sekuntia voi jo vaikuttaa solujen työhön ja ennen kaikkea aivosoluihin. Aivojen hapen nälänhäiriön (hypoksia) esiintyminen on erityisen tärkeää sellaisissa olosuhteissa kuin sydänlohko.

Sydänlohkot liittyvät sydämen rytmihäiriöihin tai rytmihäiriöihin. Rytmihäiriöitä voidaan karakterisoida sykkeen lisääntymisenä (takykardia ja takykarytmiat) ja vähenemisenä (bradykardia, bradyarrytmiat).

Sydänlohko on sairauksien ryhmä, jolle on tunnusomaista sähkön signaalin johtumisen hidastuminen sydämen läpi, johtuen synnynnäisistä piirteistä tai yleisemmin sydämen normaalin lihaskudoksen diffuusion korvaamisesta cicatricial (sidekudoksella). Yleensä esteet johtavat bradykardian kehittymiseen, jonka taajuus on alle 50 per minuutti, mutta ne voidaan yhdistää myös nopean epäsäännöllisen pulssin kanssa, esimerkiksi Frederickin oireyhtymässä, eteisvärinän ja täydellisen atrioventrikulaarisen salpauksen yhdistelmänä. Täydellisten tukkeutumisten vaara on, että kammioiden sähköisen herätyksen puuttuminen johtaa siihen, että niiden vähennys aikaväleissä ei ole useiden millisekuntien ja useiden minuuttien välillä, mikä on täynnä aivojen hypoksian kehittymistä, tajunnan menetystä ja kliinistä kuolemaa.

Tiettyjen sairauksien blokaattien kehittyminen johtuu siitä, että usein sydämen johtava järjestelmä on mukana patologisessa prosessissa. Nämä ovat muutettuja lihassoluja, joiden pääasiallisena tehtävänä on suorittaa sähköinen signaali siten, että jännityksen aalto kulkee säännöllisesti koko sydämen läpi. Jos nämä solut altistetaan tulehdukselle, vedetään arpikudokseen tai ne eivät voi siirtää impulssia edelleen sijoitetuille soluille, lohko näkyy impulssilähetyksen polussa.

Riippuen siitä, mikä osa sydänjohtosysteemistä on mukana patologisessa prosessissa, erotellaan seuraavat tyypit:

- Sinoauricular (sinoatrial) - kun sinusolmu suljetaan oikean atriumin korvaan,
- sisäinen eteisvammojen esto - jos sähköisen impulssin polku rikkoutuu pitkin valtimon seinämiä,
- atrioventrikulaarinen - lohko-solmulla, "vaihtamalla" viritystä alusta kammiolle,
- intraventrikulaarinen salpa tai hänen oikean ja vasemman jalan tukos. Se tapahtuu täydellisinä eikä täydellisinä; yksi, kaksi ja trekhpuchkovoy. Hänen kimppuunsa ventrikulaarisen sydänlihaksen seinämien avulla herätys siirretään tasaisesti niiden seinämiä pitkin, mikä aiheuttaa sydämen rytmisiä supistuksia.

Riippuen siitä, miten pulssin johtokyky on heikentynyt, osittain tai kokonaan on täydellisiä ja epätäydellisiä salpauksia.

Blockade I - II-aste on epätäydellinen ja III - täydellinen. Ensimmäisessä tapauksessa kaikki johtavat kuidut eivät vaikuta, joten osa impulsseista suoritetaan sydänlihaksen alaosassa. Täydellisen eston avulla impulsseja ei suoriteta lainkaan, joten alempien osien pelkistys suoritetaan joko ektooppisilla (muualla) virityskeskeillä tai ei lainkaan.

Sydänlohkon esiintyvyys vaihtelee ja riippuu iästä. Niinpä nuorten atrioventrikulaarisen lohkon I aste on 1% tapauksista, ja vanhuksilla - 2,4%. Nuorten toisen asteen esto tapahtuu 0,003 prosentissa tapauksista ja vanhusten lisääntyminen. Synnynnäinen atrioventrikulaarinen lohko III-aste on erittäin harvinainen - yhdessä tapauksessa 20 000 elävää syntymää. Hisin oikean jalan esto löytyy 2-5%: lla terveistä yksilöistä, ja vakavan sydänpatologian puuttuessa se voi olla normin variantti.

Sydänlohkon syyt

Luokka I: n esteet ja hänen epätäydellinen salpaus, joita ei ilmene kliinisesti, voivat olla normaali variantti tai esiintyä urheilijoilla, henkilöillä, joilla on vegetatiivista-verisuonten dystoniaa, sekä lapsille, nuorille ja nuorille yksilöille, joilla on mitraaliventtiilin prolapsi, avoin ovaali-ikkuna ja muut pienet sydämen poikkeavuudet.

II- ja III-asteen esteet, täydellinen intraventrikulaarinen salpa, kolmen nipun salpa (sekä oikealla että molemmilla puolilla Hisin vasenta jalkaa) esiintyvät lähes aina sydämen kudoksen orgaanisten vaurioiden yhteydessä. Sairaudet, jotka aiheuttavat tulehduksellisia tai cicatricialisia prosesseja sydänlihassa, ovat:

1. Myokardiitti - sydänlihaksen tulehdus, jonka ovat aiheuttaneet:
- virusinfektiot - Coxsackie, vihurirokko, tuhkarokko, Epstein-Barr (tarttuva mononukleoosi), influenssa, adenovirus, sytomegalovirusvirukset
- bakteeri- ja loisinfektiot - reumaattinen kuume, difteria, scarlet-kuume, toksoplasmoosi, systeeminen klamydia
- autoimmuunisairaudet - nivelreuma (5–25%: lla potilaista on sydänsairaus), systeeminen lupus erythematosus (5–15%), systeeminen skleroderma (20–40%)
2. Kardiomyopatia - ryhmä sairauksia, joilla on patologinen muutos sydämen normaalissa anatomisessa rakenteessa (sydämen seinien huomattava sakeutuminen tai päinvastoin, niiden harventuminen sydämen sisäisten onteloiden laajentumisen avulla, estäen heitä supistumasta ja rentoutumasta normaalisti). Voi kehittyä sepelvaltimotaudin, verenpainetaudin, kehon hormonaalisen epätasapainon, alkoholin, huumeiden, aineenvaihdunnan häiriöiden, myokardiitin, myrkyllisten vaikutusten kanssa.
3. Kardioskleroosi - tulehdusalueeseen liittyvän lihaskudoksen arpeutuminen tai sydäninfarktin jälkeisen sydänlihaksen nekroosin (kuoleman) alue.
5. Akuutti sydäninfarkti - 15%: lla potilaista johtuvat häiriöt.
6. Synnynnäinen ja hankittu sydänvika.
7. Myrkytys sydämen glykosideilla, betta-salpaajilla, jotka vähentävät sykettä.
8. Arteriaalinen verenpaine aiheuttaa usein epänormaalin johtumisen sydämen atriaan.

Sydänlohkon oireet

Luokan I salpaus, epätäydellinen yhden terän tukos, Hänen sisäisen eteisväylän tukos, ei yleensä ilmene kliinisesti eikä sitä voi havaita vain EKG: llä rutiinitutkimuksen aikana.

Täydelliset estot ilmenevät rytmihäiriöiden oireista ja taustalla olevan taudin oireista. Nämä kliiniset ilmenemismuodot voivat ilmetä äkillisesti hyvän terveyden taustalla, ja ne voivat esiintyä pitkään, ja heikkenemisjaksot, joihin potilas on sopeutunut ja ”oppinut” olemaan kiinnittämättä huomiota niihin. Kuitenkin, jos olet huomannut joitakin luetelluista oireista, ota yhteys lääkäriin tutkittavaksi, koska jotkut oireet saattavat olla merkki tulevista vaarallisista olosuhteista.

Rytmihäiriön oireet:

- heikkous, väsymys, heikentynyt kyky suorittaa aikaisempaa fyysistä työtä,
- sydämen työn keskeytyksen tunne - häipymis- tai sydänpysähdys, rintalastan takana oleva epämukavuus,
- huimaus, silmien vilkkuminen, äkillinen yleinen heikkous, pahoinvointi, tinnitus,
- Takavarikot Morgagni - Edems - Stokes (MES-kouristukset) - äkillinen terävä pilkku, kylmä tahmea hiki, rihmasairaus pulssi, tajunnan menetys, aivojen hypoksian aiheuttamat kouristukset. Yleensä muutaman sekunnin tai kahden - kolmen minuutin kuluttua tietoisuus palautuu, mutta jos näin ei tapahdu ja hengitys ja syke puuttuvat, se tarkoittaa, että sydämen asystoli (pidätys) ja kliininen kuolema ovat kehittyneet,
- Hänen nippunsa täydellinen vasen tukos, joka kehittyi äkillisesti ensimmäistä kertaa elämässä, voi johtaa akuutin vasemman kammion vajaatoiminnan kehittymiseen keuhkopöhön kanssa, jolle on tunnusomaista tukehtuminen, yskä ja röyry, kuten vaahto, huulien sininen iho, kasvot, sormet, sokki.

Perussairauden oireet - rintakipu sepelvaltimotaudin aikana, levottomuus, kylmät kädet ja jalat, sormien, nenän, korvien tai koko kasvojen ja raajojen syanoosi (syanoottinen värjäys). pahoinvointi ja oksentelu verenpaineessa, korkeassa lämpötilassa tai pitkäaikaisessa kuumeessa, joka ei ole suurempi kuin 37,5 ºC infektioiden, nivel- ja ihovaurioiden varalta systeemisissä sairauksissa, ja monet muut.

Sydänlohkon diagnoosi

Lääkäri voi harkita alustavaa diagnoosia myös selventäen potilaan valitusten luonnetta. Seuraavia diagnostisia menetelmiä käytetään seuraavissa menetelmissä:

- Standard EKG - tärkein informatiivinen menetelmä, joka vahvistaa eston läsnäolon. Kuitenkin ei aina yksittäinen elektrokardiogrammi voi "tarttua" merkkejä estosta, varsinkin jos kyseessä on ohimenevä sydänlohko.

Sinoatriaalisen eston merkit ovat P-QRS-kompleksien jaksoittaista prolapsia, koska jokainen sinusolmun impulssi ei saavuta atriaa ja siten kammioita. Nosta RR-aikaväli kahdessa ja joskus enemmän.

Sisäisen eteisvammojen merkit ovat halkaisu ja laajeneminen yli 0,11 P-aallosta ja siihen liittyvä PQ-ajan pidentyminen. Joskus on lisäksi negatiivinen P-aalto (oikean ja vasemman atrian täydellinen hajoaminen ja niiden supistukset erillisessä rytmissä).

I-asteen atrioventrikulaarisen salpauksen oireet - PQ-aikavälin jatkuva pidentyminen 0,20 s: n, Mobitz 1 -tyypin II asteen - PQ-QRS-kompleksin jokainen peräkkäinen lyhentäminen purkautuu yhä enemmän, koko sykli toistuu uudelleen. Mobitz II -luokan II salpaus - PQ-välin pituus kussakin supistuksessa on yhtä suuri kuin 0,20 s, ja kammion QRS-kompleksit putoavat satunnaisesti, ilman selkeää jaksoitusta ja ne voidaan deformoida. Blockade II -luokan 3 tyypit - ei ole toista tai kaksi tai useampaa P-QRS-kompleksia peräkkäin. III asteen esto - eteis- ja kammion rytmien täydellinen katkaisu - eteisurakoiden esiintymistiheys - 70 - 80 minuutissa, kammiot - 40 - 50 per minuutti tai vähemmän. Sydämen hampaat P eivät liity kammio-QRS-komplekseihin, ne voidaan kerros- tella, ennen tai jälkeen.

Intraventrikulaarisen salpauksen merkkejä: epätäydellisten blokaattien tapauksessa QRS-kompleksia ei laajenneta, ei deformoitu, muutoksia R-aallossa (laajennettu ja lovettu) ja S-aaltoja vasemmassa tai oikeassa johdossa havaitaan eston tyypin mukaan (oikea tai vasen jalka); täydellisten tukkeutumisten tapauksessa laajennetut epämuodostuneet QRS-kompleksit ovat leveämpiä kuin 0,12 s, leveät syvät piikit S vastaavissa johtimissa (III, aVF, V 1,2 oikealla lohkolla, I, aVL, V 5, 6 vasemmalla lohkolla).

Täydennä vasemmanpuoleista lohkoa Hänestä

- 24 tunnin EKG-seuranta on informatiivista ohimeneville estoille, koska se mahdollistaa sykkeen ja johtumisen analysoinnin koko päivän ajan, myös yöllä.
- Harjoitusta käyttävää EKG: tä käytetään harjoitustoleranssin määrittämiseen, se sallii sepelvaltimotauti ja krooninen sydämen vajaatoiminta.
- Echokardiografiaa, rintakehän röntgenkuvaa, sydämen MRI: tä ja sepelvaltimoiden angiografiaa käytetään etsimään johtavaa häiriötä aiheuttavaa sairautta.

Sydänlohkon hoito

Blockade-hoito alkaa sairauden hoidosta. I asteen esteet, joita ei ilmene kliinisesti, eivät vaadi hoitoa.

Yliannostuksen ollessa rytmiä hidastavia lääkkeitä näiden lääkkeiden täydellinen lakkauttaminen suoritetaan. Estettäessä sydän, beetasalpaajat (propranololi, bisoprololi, atenololi, anapriliini, tenorinen, obzidaani, egilok, jne.), Sydämen glykosidit (strofantiini, korglikon, digoksiini), rytmihäiriölääkkeet (aymaliini, cordaroni, verapamiili, diltiaze, asylumidate, diltiatsia, kloonit, antiarytmiset lääkkeet (aymaliini, cordaroni, verapamiili, diltiaze, chloetians) ovat vasta-aiheita.

Kun funktionaaliset esteet liittyvät verisuonten dystoniaan, pieniin sydämen poikkeavuuksiin, urheiluun, sinoatrialohko I-II-asteeseen ja solunsisäiseen estoon, lääkkeitä, jotka parantavat aineenvaihduntaa sydänlihassa - ATP, Riboxin, vitamiinit, antioksidantit (ubikinoni, meksidoli, aktovegiini) on määrätty.

Täydellinen atrioventrikulaarinen lohko hoidetaan antamalla isoprenaliinia ja orciprenaliinia kurssilla, jonka jälkeen päätetään keinotekoisen sydämentahdistimen istutuksesta.

Ei ole olemassa spesifisiä lääkkeitä intraventrikulaarisen salpauksen hoitoon. Vaikeissa tapauksissa (akuutin sydäninfarktin taustalla oleva täydellinen oikean tai vasemmanpuoleinen esto, kaksi- ja kolmipakokaavio, erityisesti MEA: n hyökkäyksillä), käytetään tilapäistä tai pysyvää sydämen tahdistusta.

Ensiapu sydänlohkoon

Ensiapuna potilaan, jolla on MES-hyökkäyksiä, esiintyy 1 - 2 tablettia, joissa on kieltä (5 - 10 mg), subkutaanista atropiinia, epinefriinia, noradrenaliinia. Hengityksen ja sydämen toiminnan puuttuessa - epäsuora sydänhieronta ja keinotekoinen hengitys ennen ambulanssin saapumista.

Kliinisen kuoleman tapauksessa ambulanssiryhmä suorittaa kardioversiota (rytmien palauttaminen) käyttäen sähköistä purkausta defibrillaattorista ja hätäsairaalahoitoa intensiivihoitoyksikössä päättääkseen edelleen keinotekoisen sydänsiirtimen - defibrillaattorin istuttamisesta sydämeen.

Hoitoon taustalla olevan sairauden käytetään ei-steroidiset anti-inflammatoriset aineet, glukokortikoidit (prednisoloni, hydrokortisoni), antibiootit penisilliini, diureetit (diureetit), verenpainelääkkeet (enalapriili, perindopriili), aspiriini vähentää veritulpan muodostumisen verenkiertoon ja sydämen seinämän valmisteet normalisoi kolesteroli veressä (statiinit) jne.

Elämäntapa ja sydänlohko

Elämäntapa vähennetään ravitsemuksen korjaamiseen lisäämällä proteiinien, kasvirasvojen ja monimutkaisten hiilihydraattien ruokavaliota ja rajoittamalla eläinrasvoja ja yksinkertaisia ​​hiilihydraatteja, vähentämällä merkittävää fyysistä rasitusta, asianmukaisesti järjestämällä päivän hoito riittävästi lepoaikaa.

Lapsi, jolla on synnynnäinen tai hankittu sydänlohko, ei voi johtaa normaaliin elämäntapaan hänen iänsä lapsille, koska hänet kielletään liikunnasta, käymällä urheiluseuroissa ja -osioissa ja mikä tahansa merkittävä työmäärä. Nuori mies, jolla on luokka II ja sitä suurempi, ei todennäköisesti sovi asepalvelukseen. Naisten raskauden kysymys ratkaistaan ​​erikseen kardiologin, sydänkirurgin, synnytyslääkärin ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

On välttämätöntä, että otat välittömästi yhteyttä lääkäriisi epämiellyttävien oireiden lisääntymisen ja terveyden merkittävän heikkenemisen vuoksi. Potilaan, jolla on esto, tulee hoitaa sairaudestaan ​​vastuullisesti ja ymmärtää, että korkea-asteinen salpaus voi olla milloin tahansa kohtalokas. Tämän estämiseksi sinun pitäisi olla tarkkaavainen terveydelle, kuunnella lääkärin neuvoja ja noudattaa tiukasti heidän diagnostisia ja terapeuttisia tarkoituksiaan.

Sydänlohkon komplikaatiot

Komplikaatioita ovat:
- estoaine, esimerkiksi AV-esto 1 astetta etenee usein II-asteen 1 -tyyppiseen estoon, harvoin - AV-eston suorittamiseen. Tältä osin on tärkeää, että dynaaminen seuranta potilaan EKG-seurannalla. Aluksi saatavilla oleva AV-salpa II-asteen II tyyppi etenee usein täydelliseen estoon.
- komplementtien komplikaatioita - akuutti vasemman kammion vajaatoiminta keuhkopöhön kanssa, kammion asystoli ja äkillinen kuolema.
- kroonisen sydämen vajaatoiminnan etenemistä.
- keuhkoembolia, sydäninfarkti, iskeeminen aivohalvaus.

Ennaltaehkäisy on taustalla olevan taudin pätevä lääketieteellinen hoito, tahdistimen implantointia koskevien viitteiden oikea-aikainen määrittäminen.

näkymät

I-asteen tukkeutumisen ennuste orgaanisen sydämen vaurion puuttuessa on suotuisa.
Täydellisten salpausten osalta ennuste määräytyy taustalla olevan sairauden luonteen, sydämen vajaatoiminnan asteen ja kroonisen sydämen vajaatoiminnan vaiheen mukaan. MES: n kohtausten esiintymistiheys ja määrä eivät ole kuolleisuuden ennustajia, toisin sanoen ne eivät vaikuta ennusteeseen - joillakin potilailla kohtauksia voi esiintyä usein, kun taas toisissa yksittäinen hyökkäys elinaikana voi olla kohtalokas.

Ennuste potilaille akuutin sydäninfarktin aikana, joka on monimutkainen hänen täydellisen vasemman tai oikeanpuoleisen blokkauksensa kehittämisen myötä, on äärimmäisen epäedullinen.

Mikä on sydämen EKG, niiden syyt ja oireet

Sydämen ainutlaatuinen kyky on se, että se pystyy toimittamaan kehon jokaiselle solulle verta. Tämä on mahdollista vain, jos syke on 50-90 lyöntiä minuutissa. Tässä tapauksessa supistusten rytmin tulisi olla säännöllinen.

Muussa tapauksessa voi olla hapen nälkä, joka voi kehittyä eston aikana. EKG: n sydänlohko näkyy hyvin.

Tällaisen valtion erityispiirteet

Sydänlohko edustaa joukkoa sairauksia, joille on tunnusomaista, että sydämessä on hidas signaali. Tärkein syy tähän tilaan on synnynnäisten poikkeavuuksien kehittyminen tai sydämen lihaskudoksen korvaaminen cicatricial.

Jos et tee tehokasta estoa, se voi johtaa aivosolujen bradykardian tai hapen nälän kehittymiseen.

Taudin alkuvaiheessa elin yhdistää sisäiset varansa ja taistelee estoa. Tässä tapauksessa potilas ei tunne mitään oireita.

Taudin oireet

Taudin myöhemmissä vaiheissa potilas ilmentää seuraavia oireita:

 • huimaus;
 • pyörtyminen;
 • kasvojen syanoosi, joka tapahtuu voimakkaan punoituksen jälkeen;
 • heikko pulssi;
 • harvinainen ja syvä hengitys;
 • kramppeja alaraajoissa tai selkälihaksissa;
 • virtsan ja ulosteiden tahaton purkautuminen;
 • laajentuneet silmien oppilaat.

Taudin kulku tapahtuu kolmessa vaiheessa:

 1. Helppoa. Oireet ovat lieviä. Potilas tuntee vain päänsärkyä tai huimausta.
 2. Keskimäärin. Pyörtyminen lisätään myös tukkeutumisen alkumerkkeihin.
 3. Raskas. Kaikki edellä mainitut oireet näkyvät hyvin selvästi. Hyökkäys voi kestää 10-15 minuuttia.

Tilastojen mukaan noin 26–65% potilaista kehittää tällaisia ​​hyökkäyksiä. Niiden puhtaasti yksilöllinen esiintyvyys kullekin potilaalle.

Blokkien tyypit

Kun salpausten luokittelu johtuu sen lokalisoinnista:

 1. Sinuauricular. Tämäntyyppinen sairaus johtuu koko sydämen epänormaaleista supistuksista. Rytmin supistusten välinen ero on lähes kaksinkertaistunut. Kunkin potilaan rikkomusten esiintymistiheys on yksilöllinen. Lääkäri voi määrittää tämäntyyppisen eston kehittymisen kuuntelemalla potilasta: kun pidät hengitystä tai harjoituksen aikana, syke hidastuu merkittävästi. EKG: n tauko kaksinkertaistui.
 2. Sisäinen eteinen. Tämäntyyppisen eston merkkejä voidaan nähdä vain EKG: ssä. Tässä tapauksessa P-aalto on paljon tavallista laajempi ja sen korkeus on 0,11 sekuntia. Lisäksi haarassa on muodonmuutos. PQ-välin osalta se on huomattavasti pitkänomainen. Tämäntyyppinen esto on ominaista mitraalisen stenoosin tai oikean kammion hypertrofian kehittymiselle.
 3. Atrioventricular. Sydämen supistumisen häiriöitä tässä tapauksessa aiheuttaa muutos hermopulssin johtamisessa atria- ja sydämen kammioiden välillä. Tämäntyyppisillä taudeilla kohtauksilla voi olla erilainen kesto ja tiheys. Atrioventrikulaarinen lohko on puolestaan ​​jaettu seuraaviin alalajeihin:
 4. epätäydellinen - useimmat hermoimpulssit kulkevat edelleen atriasta kammioihin, vaikkakin viiveellä;
 5. täynnä - signaalit eivät mene kammioihin, jotka johtuvat epäsäännöllisestä sydämen rytmistä.

Jotta estetään salpauksen tyyppi, sinun on suoritettava täydellinen tutkintakurssi, joka sisältää välttämättä EKG: n.

syistä

Sydänlohkon kehittymiselle on melko vähän syitä. Merkittävimpiä ovat seuraavat:

 • myokardiitti - sydämen sydänlihaksen tulehdus, joka on seurausta viruksen sairaudesta tai potilaan immuunijärjestelmän rikkomisesta;
 • Kardiomyopatia - ryhmä sairauksia, jotka aiheutuvat atria- tai kammionrakenteen muutoksesta. Usein kardiomyopatian syy on myös iskeeminen sydänsairaus;
 • kardioskleroosi - on seurausta arpeen lihaskudoksen korvaamisesta;
 • akuutti sydäninfarkti - noin 20% potilaista kärsi sydänkohtauksesta, joka aiheutti estoa;
 • hankittu tai synnynnäinen epämuodostuma;
 • korkea verenpaine.

Blokadin syyn tarkka määrittäminen auttaa määrittelemään tehokkaimman hoidon ja ylläpitämään potilaan sykettä.

diagnostiikka

Asiantuntija voi määrittää taudin alkuvaiheen, kun kuuntelet potilasta. Kehittyneempien ja monimutkaisempien sairauksien tunnistamiseksi tarvitaan EKG.

Kardiogrammissa näkyy selvästi R-aallon korkeuden, paksuuden ja keston loukkaaminen, ja lisäksi EKG-merkit bladeista osoittavat PQ-intervallien kasvua lähes kaksi kertaa.

Joissakin tapauksissa asiantuntija ei voi EKG-tutkimuksen aikana tehdä tarkkaa diagnoosia. Tätä varten käytetään elektrokardiogrammin tai EKG: n poiston päivittäistä seurantaa fyysisen aktiivisuuden lisääntyessä. Tässä tapauksessa on mahdollista tarkkailla yksityiskohtaisemmin sydämen supistumisen tiheyden ja keston muutosta päivän aikana tai kasvavalla kuormituksella.

Yhtä tärkeää on sydämen radiografian suorittaminen. Tällä menetelmällä asiantuntijoilla on mahdollisuus määrittää tarkasti syy, joka johti sydämen tukkeutumiseen.

hoito

Asiantuntijat alkavat hoitaa estoa poistamalla sen aiheuttaneen taustalla olevan sairauden. Alkuvaiheessa intensiivistä hoitoa ei sovelleta.

Kun salauksen toiminnallisia syitä havaitaan, jotka ovat tyypillisesti urheilijoille tai henkilöille, jotka harjoittavat kovaa fyysistä työvoimaa, asiantuntijat suorittavat lääkkeitä, jotka parantavat aineenvaihduntaa sydänlihassa. Tällaisia ​​lääkkeitä ovat Riboxin, Mexidol, Actovegin tai Ubiquinone.

Täydellisen salpauksen kehittyessä edullisia ovat lääkkeet, kuten isoprenaliini tai orciprenaliini. Hoidon kulun jälkeen potilas tutkitaan uudelleen. Jos positiivista suuntausta ei saavuteta, tehdään päätös sydämentahdistimen istuttamisesta.

Hyökkäysten kohteena olevan potilaan tilan poistamiseksi tai lievittämiseksi voit antaa henkilölle pari Isadrin-tablettia kielen alle. Saat monimutkaisempia oireita hyökkäyksen aikana, niin voit siirtyä Atropiiniin tai Adrenaliiniin.

Kun äkillinen sydänpysähdys on tarpeen, potilaan on tehtävä keinotekoinen sydänhieronta ja keinotekoinen hengitys. Tämän jälkeen sinun tulee heti soittaa asiantuntijalle.

Ihmiset, joilla on sydänlohko, on ehdottomasti muutettava elämäntapaansa. Ruokavalion tulisi sisältää vähemmän eläinrasvaa ja enemmän hiilihydraatteja, proteiineja ja kasviperäisiä rasvoja.

Taudin kehittymisen toinen ja kolmas vaihe edellyttävät fyysisen aktiivisuuden vähentämistä minimiin.

On välttämätöntä kävellä enemmän raitista ilmaa jalka, ei hermostunut. Edellytyksenä on myös tupakoinnin lopettaminen ja alkoholijuomien ottaminen.

On muistettava, että asiantuntijoiden oikea-aikainen saatavuus ja suositusten noudattaminen auttavat välttämään monimutkaisten sydänlohkojen kehittymistä. Siunaa sinua!

Mikä on sydänlohko, miksi sen aste, hoito syntyy?

Artikkelin kirjoittaja: onkologin kirurgi Alina Yachnaya, korkeampi lääketieteellinen koulutus yleislääketieteessä.

Tässä artikkelissa annetaan täydelliset tiedot sydänlohkon patologiasta. Miksi se tapahtuu, mitä lohkareita siellä on, miten ne ilmenevät ja millaista hoitoa tarvitaan. Taudin ennuste.

Sydänlohkot ovat viritysaallon patologioita atriasta kammioihin. Rikkomisen vakavuus voi johtua impulssin hidastumisesta sen täydelliseen pysähtymiseen.

Normaalisti sydämen supistumiseen johtava energian impulssi esiintyy atriumissa sijaitsevassa sinusolmussa. Lisäksi viritys kulkee atrioventrikulaariseen solmuun kammioiden sisäänkäynnin kohdalla ja His-nippun närvikuituja pitkin leviää koko sydänlihakselle. Sydänlihaksen kammioiden johdonmukainen ja rytminen supistuminen takaa normaalin verenkierron kaikissa elimissä.

Patologiassa impulssijohtuminen on estetty ja kammiot supistuvat harvemmin kuin atria. Ja vakavissa tapauksissa sydänpysähdys tapahtuu.

Tässä artikkelissa puhutaan atrioventrikulaarisesta lohkosta.

 • Atrioventrikulaarisen lohkon (AV-lohko) lisäksi häiriö voi ilmetä virityslähetysvaiheessa sinusolmusta atrioventrikulaariseen lohkoon - tällaista patologiaa kutsutaan sinusolmun toimintahäiriöksi. Monissa artikkeleissa häntä kutsutaan virheellisesti sinoatrialle.
 • Harvinaisia ​​tyypiltään johtavia impulsseja atrioiden välillä kliinisissä ilmenemismuodoissa ja luonnostaan ​​jäljittelevät atrioventrikulaarista, eivät siis ole tehneet erillistä yksikköä.

Atrioventrikulaarisen lohkon (AV-lohko) olosuhteissa, kun kammion toiminta on riittämätön, sisäisten elinten verensyöttöä rikotaan. Erityisesti vaikuttavat aivot ja sydän itse, joille tarvitaan paljon happea ja ravinteita. Patologian kliiniset ilmenemismuodot liittyvät ensisijaisesti heikentyneeseen verenkiertoon näissä elimissä.

Impulssivajaus voi tapahtua millä tahansa tasolla:

 • atrioventrikulaarinen solmu (AV-solmu),
 • Hänen,
 • Hänen nipun haarautuminen.

Mitä alhaisempi lohkon taso, sitä huonompi on taudin kulku ja sen ennuste.

Häiriön tasosta ja asteesta riippuen kliiniset oireet voivat olla täysin poissa tai ne voivat olla niin voimakkaita, että potilas ei voi edes suorittaa kotitaloustoimia.

On tilanteita, joissa oireita ei esiinny - sitten esto ei edellytä hoitoa, ja niihin liittyy vain dynamiikkaa. Jos esiintyy taudin ilmenemismuotoja, hoito voi sisältää sekä konservatiivisen hoidon, jossa käytetään vain lääkkeitä, että menetelmiä sydämen lihaksen sähköisen stimuloinnin väliaikaiseksi tai pysyväksi muodoksi. Erityisestä tilanteesta riippuen täydellinen hoito voi olla mahdollista tai mahdotonta.

Terapeutit, kardiologit ja arytmologit käsittelevät sydänlohkojen hoitoa. Sydämentahdistimen intrakardiaalinen implantaatio suoritetaan verisuonten sydänkirurgien toimesta.

Sydänlohkon tyypit

Vastauksena kysymykseen "mikä on sydänlohko" on tarpeen selvittää, mitä ne ovat ja miten ne jaetaan lääketieteelliseen käytäntöön.